Pennsylvania Variable Rates

UtilityCommodityMarApr
Columbia Gas of PennsylvaniaGas1.1999¢/Therm1.1999¢/Therm
PECOGas0.7999¢/Therm0.7999¢/Therm
UGI UtilitiesGas0.79¢/Therm0.79¢/Therm